ATEX-rulleporte

ATEX-Rolltor
ATEX-Rolltor

ATEX-rulleporte

Styrespænding 24 V, trykknap "Åbn-stop-luk" på styring, forbindelse til stik i bygningen på driftsniveau.

Afhængigt af behovene kan motor og portstyring placeres i eller uden for ATEX-zonen.

Jansen Tore kan levere porte, der opfylder kravene i ATEX-direktivet (2014/34/EU).

Gasser

Zone 1 Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbare stoffer som gas, dampe eller tåger.

Zone 2 Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbare stoffer som gas, dampe eller tåger, eller hvor forekomsten i givet fald kun er af kort varighed.

Støv

Zone 21 Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 22 Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten i givet fald kun er af kort varighed.

bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')

ATEX-rulleport, produktbeskrivelse

Eksplosionszoner

Gasser Zone 1 Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbare stoffer som gas, dampe eller tåger. Zone 2 Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbare stoffer som gas, dampe eller tåger, eller hvor forekomsten i givet fald kun er af kort varighed.
Støv Zone 21 Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. Zone 22 Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten i givet fald kun er af kort varighed.

Portblad

Portbladet består af isolerede stållameller med dobbeltvæg, der ved hjælp af et særligt forbindelsessystem er forbundet til et portblad.


Ved fremstilling tilpasses lamellerne de konkrete krav og monteringssitutiatonen.


Det er muligt at få rulleporten udført i rustfrit stål.


Ved særlige krav om lydisolering udfyldes rulleportene med lydsolerende materiale. Hvis der ønskes en særligt høj lydisoleringsværdi, beklædes rulleportens blad med en lydisolerende skal.

Løbeskinner

Løbeskinnerne er lavet af galvaniseret pladestål i en sammenskruet konstruktion.

Motor

Motor med direkte træk og indbygget portstop eller kædehjulsmotor med separat portstop. Ved strømsvigt kan porten betjenes via et nødhåndsving. Åbne- og lukkehastighed: ca. 0,2 m/s. Vedligeholdelsesfri motor.

Styring

Styrespænding 24 V, 3-vejskontakt med Åbn-Stop-Luk på afbryderkabinet, tilsluttes stikdåse i bygningen i betjeningshøjde.

 

Motor og styring kan efter behov placeres inden for eller uden for ATEX-zonen.

ATEX-Rolltor
ATEX-Rolltor
ATEX-Rolltor
Dokumentation og info

Referenzen