Brandsikring med ledhejseporte

Ledhejseporten TITAN

Ledhejseporten er med sin konstruktion en af de mest alsidige porte, og derfor indgår den også i vores produktprogram inden for stort set alle anvendelsesområder. På brandsikringsområdet giver vores ledhejseport TITAN med sin europæiske klassificering en ekstra sikkerhed. Ledhejseporten fås bl.a. i lavloftsudgave, hvorved den kan bruges ved overliggerhøjder helt ned til 250 mm. Derudover er det muligt at isætte en dør i porten, som muliggør hurtig og sikker gennemgang ved lukket port. Hvis det visuelle udtryk er særligt vigtigt, kan ledhejseporten monteres med afdækningskapper, så brandporten kun er synlig ved brand.

bullet.getIcon().metadata('alt')
Europæisk klassificeret
bullet.getIcon().metadata('alt')
Brandhæmmende
bullet.getIcon().metadata('alt')
Tætlukkende og røgtæt
bullet.getIcon().metadata('alt')
Ikke-synlig brandsikring
bullet.getIcon().metadata('alt')
Gennemgangsdør mulig

Brandledhejseport

Portblad

Portbladet består af sektioner med en højde på ca. 600 mm (afhængigt af porthøjden). De enkelte sektioner kobles på monteringsstedet sammen til et portblad ved hjælp af et særligt forbindelsessystem med støttebånd (fingersikring). Portbladstykkelsen er 62 mm. Overfladen består af galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm. Stålpladerne og brandbeskyttelsesmaterialet er klæbet sammen over hele fladen. Hver portsektion kører på hjul med kuglelejer.

Løbeskinne

Styreskinnen består af en koldvalset og galvaniseret C-profil med påsat gummiliste på begge sider samt beskyttelsesafdækning i siden.

Lavloftsløsning

Fra og med en overliggerhøjde på 250 mm (EI2 30) eller 280 mm (EI2 90) kan der vælges et lavloftsskinnesystem.

Styring og motor

Der anvendes et særligt tilpasset og godkendt motor- og styringssystem (processorstyret portstyring).

Portstyringen kan via forskellige parametre indstilles, så ledhejseporten TITAN kan anvendes som standardindustriport (se listen over tilkøbsmuligheder).

I tilfælde af strømsvigt holdes porten i den aktuelle position i mindst fire timer ved hjælp af batteribufferen. Nødprocedurerne i tilfælde af brand og alle sikkerhedsanordninger er fortsat aktive.

 

Potentialfrie kontakter gør det muligt at få vist portens aktuelle driftstilstand.

Tilkobling til et selvstændigt brandalarmsystem i bygningen kan ske via de indbyggede interfaces.

Brandschutz Sektionaltor
Brandschutz Sektionaltor
Brandschutz Sektionaltor | © Jansen Tore
Dokumentation og info