Brandsikring med teleskopporte

Teleskopport MATADOOR

Som vores øvrige brandporte er også teleskopporten MATADOOR certificeret iht. EN 16034. Selv om konstruktionen er meget lidt pladskrævende, fås porten i ekstraordinært store dimensioner. Selv ved specialforhold som skiftende lysningsbredde i samme vægåbning sikrer porten pålidelig lukning.  Ligeledes er den egnet til daglig brug som funktionsport i kraft af komponenternes høje kvalitet.

bullet.getIcon().metadata('alt')
Store dimensioner
bullet.getIcon().metadata('alt')
Europæisk klassificeret
bullet.getIcon().metadata('alt')
Brandhæmmende
bullet.getIcon().metadata('alt')
Kræver meget begrænset plads
bullet.getIcon().metadata('alt')
Kan bruges som normal funktionsport

Brandteleskopport

Portblad

Portbladet består af sektioner med variabel højde. De enkelte sektioner er koblet sammen til et teleskopportblad ved hjælp af et særligt forbindelsessystem. Sektionstykkelsen er 32 mm. Portens tykkelse afhænger af antallet af sektioner. Overfladen består af en glat, galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm. Stålpladerne og brandbeskyttelsesmaterialet er klæbet sammen over hele fladen.

Bæreanordning

Som bæreanordninger anvendes remme, hvis antal afhænger af portens størrelse. Drivakslen sørger for styring af remmene.

Styring og motor

Der anvendes et særligt tilpasset og godkendt motor- og styringssystem (processorstyret portstyring).

 

Det er muligt at bruge porten som almindelig adgangsport.

 

Portstyringen kan indstilles via forskellige parametre, så teleskopporten MATADOOR kan anvendes som standardindustriport (se listen over tilkøbsmuligheder).

 

I tilfælde af strømsvigt holdes porten i den aktuelle position i mindst fire timer ved hjælp af batteribufferen. Nødprocedurerne i tilfælde af brand og alle sikkerhedsanordninger er fortsat aktive.

 

Potentialfrie kontakter gør det muligt at få vist portens aktuelle driftstilstand.

 

Tilkobling til et selvstændigt brandalarmsystem i bygningen kan ske via de indbyggede interfaces.

Brandschutz Staffeltor
Brandschutz Staffeltor
Brandschutz Staffeltor
Dokumentation og info

Referencen