Brandsikring med løfteporte

Løfteporten APOLLO

Løfteporte er en velegnet og prismæssigt attraktiv portløsning til monteringssteder med begrænset plads. Løfteporte er ideelle i situationer, hvor der er for lidt plads til parkering af en skydeport, eller denne plads ønskes brugt til noget andet. Hvis der ikke er tilstrækkelig overliggerhøjde, kan der i stedet anvendes en teleskopløfteport. Ved en teleskopløfteport med en højde på 6000 mm kræves der blot en overliggerhøjde på 3200 mm. Teleskopløfteportene fra Jansen fås i varianterne EI2 30 og EI2 90. Der er ligeledes mulighed for at tilvælge døre og ruder m.v. i porten.

Teleskopløfteporten APOLLO fås i todelt eller tredelt udgave.

bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')
bullet.getIcon().metadata('alt')

Brandskydeport

Portblad

Portbladet består af sektioner på 300-1000 mm (afhængigt af portbredden). De enkelte sektioner er afstivet med en indvendig profilramme og er koblet sammen til et stabilt portblad ved hjælp af et særligt forbindelsessystem. Sektionssamlingerne er dækket med lister med henblik på at opfylde kravene til RC3*. Portbladstykkelsen er 63 mm. Portbladets overflade består af galvaniserede stålplader. De forstærkede stålplader på fronten er limet sammen med fyldningen over hele portfladen. Indløbsprofilen og labyrintprofilen er i galvaniseret udførelse.
 

Løbeskinne

Portbladet kører via profiler monteret i siden.

Styring og motor

Der anvendes et særligt tilpasset og godkendt motor- og styringssystem (processorstyret portstyring).

 

Det er muligt at bruge løfteporten som almindelig adgangsport.

 

Portstyringen kan via forskellige parametre indstilles, så løfteporten APOLLO kan anvendes som standardindustriport (f.eks. lyssignalanlæg, port med tidsstyret lukning m.m. – se listen over tilkøbsmuligheder).

 

I tilfælde af strømsvigt holdes porten i den aktuelle position i mindst fire timer ved hjælp af batteribufferen. Brandstyringen og alle sikkerhedsanordninger er fortsat aktive.

 

Potentialfrie kontakter gør det muligt at få vist portens aktuelle driftstilstand.

 

Tilkobling til et selvstændigt brandalarmsystem i bygningen kan ske via de indbyggede interfaces.

Dokumentation og info

Referencen

Yderligere produkter fra vores sortiment